Een hoger rendement

Natuurlijk weet u ook wel dat tevreden klanten graag bij u terug komen. Maar dat is zeker niet de enige reden dat u meer rendement gaat maken met een ICU CAR systeem. Een systeem met ICU CAR kan een garage een stuk sneller vullen. U profiteert dus meer van de spitstijden. U kunt meer geld vragen voor de betere plaatsen. U kunt uw garage tot op de laatste plek vullen. Systemen met ICU CAR kunnen ingezet worden voor dubbelgebruik, reserveren en abonnementen.

U heeft niet alleen meer inkomsten, maar ook minder kosten. Een garage met ICU CAR is sneller leeg omdat het uitrijden soepeler verloopt. Omdat men minder nodeloos rondrijdt bij het binnenkomen en soepel naar buiten gaat, hoeft u minder lucht te zuiveren. Minder rondrijden in een drukke garage betekent ook veel minder incidenten. Het standaard zeer uitgebreide cameratoezicht heeft een hele gunstige invloed op weer andere incidenten. Hoe minder incidenten, des te minder kosten.
Met name op piektijden levert een dynamisch verwijssysteem als ICU CAR meer efficiency op. Immers, zodra een auto de parkeerplek verlaat, wordt deze 1 seconde later vrijgegeven. Dus binnenkomende auto's kunnen direct verwezen worden naar die vrije plek. Nog voordat de vertrekkende auto de parkeergarage verlaten heeft.

Meer inkomsten, minder kosten; dus een beter rendement op investeringen.

Waarom de ene plek meer waard is dan de ander

U betaalt vrijwel nergens voor alle plaatsen dezelfde prijs. Alleen in parkeergarages is dit wel het geval. Dat komt omdat geen enkel systeem dit kan. In elke garage zijn er plaatsen die meer gewild zijn dan andere. Dat kan zijn als de plek net wat groter is, maar ook dicht bij de uitgang of vlak bij de lift zijn gewilde plekken.

Als een plek meer waard is in de ogen van uw klanten, dan kunt u besluiten er ook meer voor te vragen. Door de speciale plekken bijvoorbeeld een andere kleur te geven, maakt u aan de parkeerders duidelijk welk tarief van toepassing is en het doorberekenen doet ICU CAR geheel vanzelf. Een kwestie van het tarief benoemen en aangeven welke plekken extra geld waard zijn. Makkelijker kan het niet.
Ook bij lagere bezetting zal men eerder de voorkeursplekken willen gebruiken, hetgeen meer omzet kan genereren.

Sommige plekken zijn extra geliefd. Deze voorkeursplaatsen kunt U als "special of XXL" tegen een gedifferentieerd tarief aanbieden. ICU CAR herkent de auto welke daar parkeert en kan indien door U gewenst een hoger tarief hanteren.Dubbelgebruik

Parkeergarages die bedoeld zijn voor een bepaalde gebruikersgroep laten veelal een gemiddeld lage bezetting zien. Dubbelgebruik is dan een logische overweging. Financieel is dubbelgebruik erg aantrekkelijk en het kan ook een goed middel zijn om parkeeroverlast in de omgeving sterk te verminderen. Wel moet elke gebruiker zich dan goed aan de afgesproken gedragsregels houden.

ICU CAR kan meerdere gebruikersgroepen voor 1 object prima beheren en omdat ICU CAR alle parkeerbewegingen ziet en zelfs weet om welke auto het gaat, kan ICU CAR als geen ander systeem zorgen dat meerdere gebruikers goed op elkaar aansluiten. Hoe we dat doen? Neem hiervoor contact op met Eddy Beltz.

Meer uit de spits halen

In veel gevallen zijn er duidelijk spitstijden te bepalen waarop verkeer voorbij komt. Een rij met wachtenden bij de ingang van uw garage kost u dan omzet, want niet iedereen is even geduldig. Ook voor u geldt een oude boeren wijsheid: "men moet hooien als de zon schijnt" ICU CAR heeft een aantal voordelen te bieden die de rijen een stuk kleiner maken.

Er zijn vaak meer ingangen mogelijk. Omdat ICU CAR het uitrijden versnelt dankzij Easy Exit kunt u aan inkomende rijen maximaal de ruimte geven. Bovendien zal de verwijsfunctie van ICU CAR de binnenkomende auto's slim over de verschillende rijen en etages verdelen waardoor de doorstroming aanzienlijk versneld wordt. Ook de mogelijkheid te kiezen voor brede (duurdere) vakken, brengt met zich mee dat het parkeren sneller gaat en minder blokkades oplevert.

Het gevolg is dat de rijen bij hetzelfde aanbod een stuk korter zijn. Dat haalt ook de ongeduldige mensen over bij u te parkeren.

U weet meer over het parkeergedrag met ICU CAR

ICU CAR maakt van alle parkeerbewegingen overzichtelijke data. U weet daardoor veel meer dan u met welk ander systeem ooit zou kunnen weten over wat er zich in uw garage afspeelt.
Met al die kennis bent u in staat om nog beter sturing te geven om tot verdere optimalisatie te komen. Maar de grootste stap heeft u gezet als u over gaat op ICU CAR voor uw parkeerbeheer.
Dat is een heel eenvoudige stap, gewoon hier klikken.

Met ICU CAR zijn er ongekende marketing mogelijkheden vanwege de hoeveelheid data welke het systeem levert over parkeerders en hun parkeergedrag.Ook voor bestaande garages

Bij nieuwbouw is het natuurlijk nog gemakkelijker rekening te houden met ICU CAR.
Ook bij het naar buiten gaan is de doorstroming veel soepeler omdat de slagboom zich automatisch opent als er betaald is.
Ook voor de meeste bestaande garages heeft ICU CAR een makkelijke oplossing om het systeem in te voeren. We koppelen zoveel mogelijk van de aanwezige hardware, zoals slagbomen en betaalautomaten etc. aan ons systeem. Bent u benieuwd of ook in uw garage het invoeren van dit innovatieve systeem mogelijk is, neem dan contact op met ons. Dat kan heel eenvoudig door hier te klikken.

Koppelen gaat prima met ICU CAR

ICU CAR is ontwikkeld met de laatste softwaretechnieken en beschikt over diverse koppelvlakken. Hierdoor kan ICU CAR op vele manieren koppelen met aanwezige apparatuur. Of ook uw bestaande apparatuur zich gemakkelijk laat koppelen, zullen we nader moeten bepalen. Ook beheer op afstand is uiteraard mogelijk.A New View of Parking

English website English website