Beter voor het milieu

ICU CAR wijst de kortste weg naar de vrije parkeerplekken en voorkomt daardoor ook onnodig rondrijden, steeds weer optrekken en afremmen bij het zoeken naar die plek. Een auto die steeds optrekt en afremt kan tot 8 keer meer vervuilen dan een auto die gewoon kan doorrijden.
Minder zoekverkeer geeft een efficiëntere doorstroom en heeft daardoor een minder belastend effect op de leefomgeving en onze gezondheid. Minder fijnstof en andere vervuiling geeft een garage met ICU CAR een flinke voorsprong, zeker bij ziekenhuizen en in dichtbewoonde gebieden.

Ook bij het naar buiten gaan is de doorstroming veel soepeler omdat de slagboom zich automatisch opent als er betaald is, en de auto de parkeergarage kan verlaten zonder te stoppen.

Resultaat: meer respect voor het milieu, een betere luchtkwaliteit en een aangenamer leefklimaat.

A New View of Parking

English website English website